Parc Industrial Sânandrei

Artemis Group Romania deține în Sânandrei un parc industrial certificat în conformitate cu legea 186/2013, 10,5 ha, la 7 km de Timișoara. Terenul are o deschidere de 260 m la DN 69 Timișoara – Arad, cu o planificare urbană și o infrastructură valabilă. Există spații disponibile pentru închiriere în clădiri existente sau construcții la cerere.

Caracteristici zonale

Suprafață: 10.5 ha
Parcele: asigurăm 9 parcele cu suprafețe între 3.663 mp și 29.649 mp, parcele ce pot fi unificate sau dezmembrate la cerere.
Stadiu operațional: 100%
Grad de ocupare: liber

Servicii și Facilități

 • Vânzarea și închirierea parcelelor industriale, echipate cu toate utilitățile
 • Vânzarea sau închirierea proiectelor industriale la cheie pentru clădiri și hale pe parcelele din parcul nostru industrial.
 • Asistență în obținerea avizelor și autorizațiilor de construcție
 • Acces din drumul național 69 Timișoara – Arad
 • Drumuri betonate și bordurate
 • Trotuare
 • Spații verzi de aliniament
 • Dotări tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canal menajer și canal pluvial)
 • Putere electrică 2 MVA
 • Gaz
 • Securitate
 • Acces facil la sistemele CATv, Internet, telefonie fixă.
 • Parcare

Poziționare

Aeroportul Internațional Traian Vuia – 17 Km

Magistrala Feroviară – 21 Km

Autostrada A1 – 16 Km

Utilități

Gaze Naturale

 • ___________ml de conductă, debit de ______________m3/h.

Electricitate

 • se poate asigura 2MW, prin conectarea la rețeaua electrica a ENEL Distribuție Banat Les 20kV
 • se asigură post de transformare, montat în anvelopă cu două compartimente
 • prin rețeaua electrică subterană se asigură cablaj al tuturor parcelelor
 • iluminatul exterior este prevăzut cu corpuri de iluminat stradale, echipate cu lămpi cu vapori de sodiu de putere de 250 W montate pe stâlpi metalici de oțel zincat și se va realiza automat cu ajutorul unui programator.

Apă Potabilă

  • Pentru asugurarea necesarului de apă potabilă se asigură un debit de Qs de 2,761 l/s și se realizeaza următoarele:
 • 1 foraj de adâncime cu diametrul D ext. 250 mm și H 122 m
 • 1 rezervor de apă de 263 mc
 • 1 stație de pompare
 • rețele de distribuție din polietilenă PEHD PE 100 Pn 6 cu D ext. 160 mm cu lungimea totală de 849 ml.

Apă pentru incendiu

 • pentru asigurarea necesarului de apă și a debitului de refacere a rezervei de incendiu se va asigura un debit de incendiu exterior de Qie= 15 l/s, asigurat prin rețeaua de distribuție stradala și gospodărirea de apă
 • se asigură hidranți de incendiu la distanță max de 150 m amplasați pe rețeaua de apă în zona verde
 • stație de pompare.

Canalizarea menajeră

 • se realizează rețea stradală de canalizare din PVC D ext. 125 mm cu mufe și cu o lungime totală de 495 ml
 • este amplasată în zona verde pe partea opusă a rețelei de apă
 • pentru preluarea apelor uzate menajere se realizează un bazin vidanjabil, ca și soluție provizorie și pentru faza I de dezvoltare urmând ca în viitor să se conecteze la sistemul de canalizare centralizat ce este în curs de dezvoltare.

Canalizarea pluvială

 • va prelua apele de pe carosabil, accese, parcări, trotuare și zone verzi (23.005 mp) prin guri de scurgere
 • se realizează rețea din țeavă PVC cu o lungime de 521 m
 • apele vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi SH, apoi descărcate în stația de pompare ape pluviale SPpl de unde vor fi pompate în bazinul de retenție, iar apoi evacuate gravitațional în canalul de desecare HCn 551, care se varsă în Bega Veche.

Acces rutier

 • realizat din drumul național DN 69 la Km 10+510.

Rețea stradală de drumuri

 • tramă stradală de 12 m include carosabil 7m, încadrat de zone verzi (6,5m) și trotuare (2m) amenajate
 • stradă colectoare cu o lungime de 256,09 ml
 • se asigură acces către parcele și parcaje
 • sunt prevăzute tuburi PVC ptr. pozare cabluri de fibră optică
 • sunt prevăzute pe toată lungimea traseelor de tuburi cămine de tragere de la care se vor branșa toate obiectivele și tuburi de protecție la subtraversări.

Hărți

Poze infrastructura parc industrial Artemis