Parc Industrail Giarmata

Dezvoltat pe o suprafaţă de 103 ha într-o poziţie extrem de favorabilă în imediata apropiere a principalei autostrăzi care leagă România de sitemul de autostrăzi din Ungaria, deschizând astfel poarta ţării noastre către restul ţărilor din Uniunea Europeană. Împărţirea strategică a proiectului permite dezvoltarea unei serii largi de activităţi de la cele operaţionale şi logistice, până la activităţi de depozitare sau producţie nepoluantă.

Caracteristici zonale

Zonă industrială: Parcele: 42 parcele cu suprafeţe între 4500 şi 9 ha. Acestea pot fi unificate sau dezmembrate, la cerere.
Stadiu operațional: 100%
Grad de ocupare: liber

Servicii și Facilități

 • Vânzarea și închirierea parcelelor industriale, echipate cu toate utilitățile
 • Vânzarea sau închirierea proiectelor industriale la cheie pentru clădiri și hale pe parcelele din parcul nostru industrial.
 • Asistență în obținerea avizelor și autorizațiilor de construcție
 • Acces din drumul judeţean 642 Timișoara – Lipova
 • Drumuri betonate și bordurate.
 • Trotuare
 • Spații verzi de aliniament
 • Dotări tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canal menajer și canal pluvial)
 • Putere electrică
 • Gaz
 • Securitate
 • Acces facil la sistemele CATv, Internet, telefonie fixă.
 • Parcare.

Poziționare

Aeroportul Internațional Traian Vuia – 16 Km

 

 

 

Magistrala Feroviară – 1 Km

 

 

 

Autostrada A1 – 5 Km

Utilități

Gaze Naturale
 • posibilitatea extinderii reţelei 4 km.
Electricitate
 • se asigură prin conectarea la reţeaua electrică a Enel Distribuţie Banat.
 • se asigură post de transformare, montat în anvelopă cu o putere aparentă de S=1000KVA.
 • prin reţeaua subterană se asigură cablaj al tuturor parcelelor.
 • iluminatul exterior este prevăzut cu corpuri de iluminat stradale, echipate cu surse LED de putere 1x70 W şi se va realiza automat cu ajutorul unui programator.
Apă Potabilă
  Pentru asigurarea necesarului de apă se vor realiza următoarele:
 • 1 foraj de adâncime
 • 1 rezervor de apă
 • 1 stație de pompare
 • reţele de distribuţie pe toate străzile.

Apă pentru incendiu

 • – pentru asigurarea necesarului de apă şi a debitului de refacere a rezerveide apă pentru incendiu se va asigura un debit de incendiu prin reţeaua de apă de 15l/s.
 • stație de pompare
Canalizarea menajeră
 • se realizează rețea stradală de canalizare din PVC
 • se amplasează în zona verde pe partea opusă a reţelei de apă
 • pentru preluarea apei menajere uzate este prevăzută o soluţie provizorie de colectare într-un bazin, urmând ca în viitor să fie instalată o staţie de epurare
Canalizarea pluvială
 • va prelua apele meteorice de pe carosabil, trotuare şi zone verzi, prin guri de scurgere
 • se realizează prin reţeaua stradală
 • a- apele vor fi trecute prin separator de hidrocarburi SH şi descărcate in bazinul de reţinere V = aprox 2000 m3, apoi vor fi utilizate la irigarea spaţiilor verzi
Acces rutier
 • se realizează prin intersecţia în cruce la km 15 + 220 de pe DJ 691.
Rețea stradală de drumuri
 • va fi compusă din profile transversale de 30 m, 22 m, 20 m,16 m şi 14 m.Străzile vor avea o fundaţie de balast cu piatră spartă şi cu îmbrăcăminte bituminoasă, iar cele ce deservesc zona industrială vor avea îmbracăminte din beton rutier.

Hărți