Parc Industrial Aeroport Timișoara

Acesta este conceput pentru a dezvolta o zonă de servicii necesare transportului aerian, fiind în legătură directă cu traseul aeroportului internațional – Traian Vuia. Parcul industrial va avea acces supravegheat, parcelele fiind integrate în incinta aeroportului.
În urma atelierului au fost create 4 loturi, care ar putea fi utilizate pentru transportul aerian: hangar, atelier de întreținere, depozite, catering, platforme de avioane, locuri de parcare.
Această zonă trebuie împrejmuită și poate fi deschisă spre aeroport, accesul fiind controlat în exterior.

Caracteristici zonale

Suprafață: 29.850 mp
Parcele:4 loturi cu urmatoarele suprafete 7.410 mp, 5340 mp, 7100 mp, respectiv 10.000 mp.
Stadiu operațional: 100%
Grad de ocupare: liber

Servicii și Facilități

 • Vânzarea și închirierea parcelelor industriale, echipate cu toate utilitățile
 • Vânzarea sau închirierea proiectelor industriale la cheie pentru clădiri și hale pe parcelele din parcul nostru industrial.
 • Asistență în obținerea avizelor și autorizațiilor de construcție
 • Acces din drumul național 69 Timișoara – Arad
 • Drumuri betonate și bordurate.
 • Trotuare
 • Spații verzi de aliniament
 • Dotări tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canal menajer și canal pluvial)
 • Putere electrică 2 MVA
 • Gaz
 • Securitate
 • Acces facil la sistemele CATv, Internet, telefonie fixă.
 • Parcare.

Poziționare

 

 Aeroportul Internațional Traian Vuia – 0,1 Km

 

 

 

 

Magistrala Feroviară – 1,5 Km

 

 

 

 

Autostrada A1 – 3 Km

 

Utilități

Gaze Naturale
 • Posibilitatea racordarii la reteaua existenta
Electricitate
 • se asigura prin conectarea la reteaua electrica de medie tensiune (LEA 20kV) a Enel Distributie Banat, existenta in zona.
 • se asigura post de transform are tip anvelopa de 20/0,4kV-800kVA.
Apă Potabilă
  Pentru asugurarea necesarului de apă potabilă se vor realiza urmatoarele:
 • 1 foraj de adancime amplasat in zona destinata utilitatilor
 • 1 statie de pompare
 • 1 rezervor de apa
 • rețele de distribuție pe toate străzile
Apă pentru incendiu
 • pentru asigurarea necesarului de apă și a debitului de refacere a rezervei de incendiu se va asigura un debit de incendiu exterior de Qie= 15 l/s, asigurat prin rețeaua de distribuție stradala și gospodărirea de apă
 • se asigură hidranți de incendiu la distanță max de 150 m amplasați pe rețeaua de apă în zona verde
 • stație de pompare
Canalizarea menajeră
 • este prevazuta o solutie provizorie de colectare a apelor uzate intr-un bazin vitanjabil, urmand ca intr-o etapa ulterioara acestea sa fie deverate insistemul centralizat
Canalizarea pluvială
 • retea de canalizare care va colecta apele pluviale atat de pe drumuri cat si de pe cladiri.
 • bazin de retentie inierbat cu H=2,3 m si cu un V=1270 m3
Acces rutier
 • se realizeaza din DJ 609 D, care este drumul de acces ;a Aeroportul Timisoara dinspre DN6
 • prospectul stradal cu o latime totala de 12 m
Rețea stradală de drumuri
 • tramă stradală de 12 m include carosabil 7m, încadrat de zone verzi (6,5m) și trotuare (2m) amenajate
 • stradă colectoare cu o lungime de 256,09 ml
 • se asigură acces către parcele și parcaje
 • sunt prevăzute tuburi PVC ptr. pozare cabluri de fibră optică
 • sunt prevăzute pe toată lungimea traseelor de tuburi cămine de tragere de la care se vor branșa toate obiectivele și tuburi de protecție la subtraversări.

Hărți