Parc Industrial Dudeștii Noi

Compania noastra deține un parc industrial cu o suprafață totală de 25 ha în zona comunei Dudeștii Noi, cu drumul comunal DC46, și include un nr. total de 24 terenuri cu suprafețe diferite începând de la 3665 mp pănâ la 56725 mp.

Caracteristici zonale

Suprafață: 25 ha
Parcele: asigurăm 24 parcele cu suprafețe între 3665 mp și 56725 mp, parcele ce pot fi unificate sau dezmembrate la cerere.
Stadiu operațional: 50%
Grad de ocupare: liber.

Servicii și Facilități

 • Vânzarea și închirierea parcelelor industriale, echipate cu toate utilitățile
 • Vânzarea sau închirierea proiectelor industriale la cheie pentru clădiri și hale pe parcelele din parcul nostru industrial
 • Asistență în obținerea avizelor și autorizațiilor de construcție
 • Acces prin DC 904 din drumul național DN 987 Timișoara – Cenad
 • Drumuri betonate și bordurate.
 • Trotuare
 • Spații verzi de aliniament
 • Dotări tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canal menajer și canal pluvial)
 • Putere electrica 4 MVA
 • Gaz în curs de extindere a rețelei
 • Securitate
 • Acces facil la sistemele CATv, internet, telefonie fixă
 • Parcare.

Poziționare

 

 Aeroportul Internațional Traian Vuia – 25 Km

 

 

 

Magistrala Feroviară – 1,7 Km

 

 

 

Autostrada A1 – 15 Km

 

Utilități

Gaze Naturale
 • în curs de extindere a rețelei
Electricitate
 • se asigură 4MW, prin conectarea la rețeaua electrică a ENEL Distribuție Banat Les 20kV
 • se asigură post de transformare, montat în anvelopa cu doua compartimente
 • prin rețeaua electrică subterană se asigură cablaj al tuturor parcelelor
 • iluminatul exterior este prevăzut cu corpuri de iluminat stradale, echipate cu lămpi cu vapori de sodiu de putere de 250 W montate pe stâlpi metalici de oțel zincat și se va realiza automat cu ajutorul unui programator
Apă Potabilă
 • asigurarea necesarului de apă potabilă se realizează prin conectarea la sistemul centralizat de apă al comunei și se asigură un debit de Qs de 1,62l/s
 • rețele de distribuție din polietilenă PEHD PE 100 Pn 6 cu D ext. 160 mm.
Apă pentru incendiu
 • pentru asigurarea necesarului de apă și a debitului de refacere a rezervei de incendiu se va asigura un debit de incendiu exterior de Qie= 30 l/s, asigurat prin rețeaua de distribuție stradala și gospodărirea de apă
 • se asigură hidranți de incendiu la distanță max de 200 m amplasați pe rețeaua de apă în zona verde
 • stație de pompare
Canalizarea menajeră
 • se realizează rețea stradală de canalizare din PVC D ext. 250 mm cu mufe
 • este amplasată în zona verde pe partea opusă a rețelei de apă
 • pentru preluarea apelor uzate menajere se realizează conectarea la sistemul de canalizare centralizat al comunei ce este finalizat. Canalul colector va avea o lunigime de 0,7km
Canalizarea pluvială
 • va prelua apele de pe carosabil, accese, parcări, trotuare și zone verzi (23.005 mp) prin guri de scurgere
 • apele vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi SH, apoi descărcate în stația de pompare ape pluviale SPpl de unde vor fi pompate în bazinul de retenție, iar apoi evacuate gravitațional în canalul de desecare HCn 888 și HCN 893
Acces rutier
 • realizat din drumul comunal DC904
Rețea stradală de drumuri
 • tramă stradală de 12 m include carosabil 7m, încadrat de zone verzi (6,5m) și trotuare (2m) amenajate
 • stradă colectoare
 • se asigură accese către parcele și parcaje
Rețele exterioare de date
 • sunt prevăzute tuburi PVC ptr. pozare cabluri de fibră optică
 • sunt prevăzute pe toata lungimea traseelor de tuburi cămine de tragere de la care se vor bransa toate obiectivele și tuburi de protecție la subtraversări.

Hărți